Офіс Студентського омбудсмена

Студентський омбудсмен (уповноважений з прав студентів) – це посадова особа Полтавського Державного Медичного університету, уповноважена Вченою радою ПДМУ з метою здійснення контролю та корекційних заходів направлених на дотримання прав студентів.
Основні функції Студентського омбудсмена:
– проведення опитувань/анкетувань здобувачів освіти з метою виявлення порушень норм академічної доброчесності
– збір та аналіз скарг/заяв/звернень/пропозицій щодо процесів забезпечення прав здобувачів
– контроль усіх структурних підрозділів ПДМУ щодо належного дотримання прав здобувачів
– проведення корекційних заходів, направлених на забезпечення безпечного освітнього середовища
– адвокаційна діяльність з метою захисту інтересів здобувачів на всіх рівнях влади
– забезпечення представництва студентської спільноти у профільних структурних підрозділах та комісіях ПДМУ

Мамай Олександр Володимирович, Студентський омбудсмен, Лікар-інтерн-стоматолог, ст.лаборант кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів