Нормативно-правові документи

У вищих навчальних закладах та їх структурних підрозділах діє студентське
самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування відповідних
навчальних закладів. Студентське самоврядування ­ це право і можливість студентів (курсантів,
крім курсантів­військовослужбовців) вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та
інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.

ч. 1 ст. 40 «Закону України про вищу освіту»

Стаття 40 закону про освіту

Закон України про вищу освіту

Статут Полтавського державного медичного університету

Положення студентського парламенту ПДМУ 2021

Кодекс академічної доброчесності ПДМУ