Фаховий медико-фармацевтичний коледж

Єдиний в Полтавській області заклад фахової передвищої освіти, що здійснює підготовку за 
освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр для галузі знань Охорона здоров’я. Освітній процес за освітньо-професійною програмою Фармація забезпечує висококваліфікований педагогічний колектив, який має досвід роботи у практичній фармації та спрямовує сучасні технології навчання на якісну підготовку фахівців, що володіють комплексом професійних знань, умінь та навичок, відповідають вимогам сучасної системи охорони здоров’я.

Професія сестри медичної – це покликання, мистецтво служіння людям, а білий халат – своєрідна візитівка, що відображає духовну чистоту та відроджує у пацієнта надію на допомогу, а іноді й на спасіння. Для реалізації освітнього процесу функціонують аудиторії (оснащені мультимедійними проекторами), навчальні кімнати та лабораторії, тренінгові, симуляційні центри, комп’ютерні класи.

Технік зубний – фахівець, який займається виготовленням різних видів зубних протезів та підготовлений для роботи в зуботехнічних лабораторіях стоматологічних клінік. Він володіє глибокими теоретичними та професійними знаннями, практичними навичками, постійно працює над підвищенням свого професійного рівня. Процес виготовлення зубних протезів вимагає ювелірної роботи, зацікавленості в найкращому її результаті, постійного вивчення новітніх досягнень зубного протезування та їх практичного застосування.

Голова відділу

Гроза Юлія, студентка промислової фармації з 2021