Welcome

Навчальний відділ

Навчальний відділ забезпечує участь студентів у системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Проводить анкетування для виявлення проблемних питань. Сприяє залученню студентів до студентських наукових конференцій та науково-дослідницької роботи, до розвитку студента в науковій галузі в лавах 

Голова навчального відділу 

Копитько Назар

Здобувач освіти ОПП “медицина” IV курсу медичного факультету Nº1.
Був головою навчального відділу ради медичного факультету номер 1

Welcome

Навчальний відділ

Навчальний відділ забезпечує участь студентів у системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Проводить анкетування для виявлення проблемних питань. Сприяє залученню студентів до студентських наукових конференцій та науково-дослідницької роботи, до розвитку студента в науковій галузі в лавах 

Голова навчального відділу 

Копитько Назар

Здобувач освіти ОПП “медицина” IV курсу медичного факультету Nº1. Був головою навчального відділу ради медичного факультету номер 1