Нормативно-правові документи

У вищих навчальних закладах та їх структурних підрозділах діє студентське
самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування відповідних
навчальних закладів. Студентське самоврядування ­ це право і можливість студентів (курсантів,
крім курсантів­військовослужбовців) вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та
інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.